Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Masłyk, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-ksgks, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


ORCID: brak
ResearcherID: brakOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Aktywni niepełnosprawni? : obywatelski i społeczny potencjał środowiska osób niepełnosprawnychActive person with disabilities? : civic and social potential of the environment peoples with disabilities / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA, Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 145, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0670). — Bibliogr. przy rozdz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-879-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza porównawcza ocen pracy zawodowej w krajach europejskich z wykorzystaniem metody taksonomicznejComparative analysis of work evaluation in European countries using the taxonomic method / Tomasz MASŁYK // Studia Socjologiczne ; ISSN 0039-3371. — 2014 nr 1, s. 109–132. — Bibliogr. s. 130–132, Summ.

 • słowa kluczowe: praca, satysfakcja z pracy, metoda taksonomiczna, Europejski Sondaż Społeczny

  keywords: job, taxonomic method, European Social Survey, job satisfaction

3
 • Analysis of the dynamics of the Internet use by persons with disabilities in Poland over the decade 2003-2013 in the context of their socio-demographic characteristics / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA // Polish Sociological Review ; ISSN 1231-1413. — 2016 [no.] 3, s. 341–360. — Bibliogr. s. 359–360, Abstr.

 • keywords: disability, digital divide, internet, Social Diagnosis

4
 • Beneficjenci i donatorzy państwa opiekuńczego : o braku spójności opinii Polaków na temat opiekuńczych funkcji państwaBeneficiaries and donors in the welfare state : the contradictory opinions of Poles on the wealthfare functions of the state / Tomasz MASŁYK // Roczniki Nauk Społecznych = Annales des Sciences Sociales ; ISSN 0137-4176. — Tytuł poprz.: Roczniki Nauk Społecznych : Socjologia-Katolicka Nauka Społeczna-Politologia. — 2013 t. 5 nr 2, s. 23–41. — Bibliogr. s. 40, Summ.

 • słowa kluczowe: państwo opiekuńcze, podatki, postawa roszczeniowa

  keywords: welfare state, taxes, demanding attitude

5
 • Charakter użytkowania Internetu przez osoby niepełnosprawne i sprawne w perspektywie cyfrowego wykluczenia – analiza porównawczaThe manner of using the Internet by persons with and without disability in the perspective of digital exclusion: a comparative analysis / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA // Studia Socjologiczne ; ISSN 0039-3371. — 2014 nr 2, s. 175–201. — Bibliogr. s. 198–200, Summ.

 • słowa kluczowe: Internet, niepełnosprawność, cyfrowe wykluczenie, funkcjonalność Internetu

  keywords: Internet, disability, digital exclusion, functionality of the Internet

6
 • Cyberprzestrzeń a obywatelska deliberacjaCyberspace and a civic deliberation / Tomasz MASŁYK // W: Fenomen Internetu : monografia, T. 1 / pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk, Ewy Krok ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Informatyki w Zarządzaniu. — Szczecin : Wydawnictwo Hogben, 2008. — Na okł.: Problemy społeczeństwa informacyjnego. — ISBN: 978-83-60637-23-4 ; ISBN10: 83-60637-23-7. — S. 146–156. — Bibliogr. s. 155–156, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Demokracja w Europie: analiza porównawcza społecznej akceptacji jej zasad i rozwiązań oraz ocen i wskaźników ich realizacjiDemocracy in Europe: a comparative analysis of social acceptance of its principles and solutions, as well as assessments and indicators for their implementation / Tomasz MASŁYK // Społeczeństwo i Polityka : pismo edukacyjne ; ISSN 1733-8050. — 2015 nr 4, s. 97–113

 • słowa kluczowe: demokracja, wskaźniki demokracji, postawy wobec demokracji, postawy wobec funkcjonowania demokracji

  keywords: democracy, democracy indicators, attitudes towards democracy, attitudes towards functioning of democracy

8
 • Employee satisfaction with rewards systemsSatysfakcja pracowników z systemu wynagrodzeń / Ewa BECK-KRALA, Tomasz MASŁYK, Elżbieta Tarczoń // W: Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami : Częstochowa, 16–17 listopada 2016 r. : streszczenia artykułów. — [Częstochowa : s. n.], [2016]. — S. 5. — Tekst ang.-pol.. — E. Beck-Krala, T. Masłyk - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: satysfakcja z pracy, system nagród, satysfakcja z wynagrodzenia, system motywacyjny

  keywords: job satisfaction, motivation system, reward system, satisfaction with pay

9
 • Etyczne postulaty \emph {versus} polska praktyka : konfrontacja dokumentów deontologii zawodowej z realizacją zawodu dziennikarzaEthical demands {\it versus} the Polish practice : confrontation of documents of the professional deontology with the realization of the journalist's profession / Ewa MIGACZEWSKA, Tomasz MASŁYK // W: Etyka a moralność : aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów / pod red. Danuty Walczak-Duraj. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. — ISBN: 978-83-7525-488-4. — S. 160–179. — Bibliogr. s. 177–178, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Europejskie uniwersalia w perspektywie cyfrowych nierówności[European universalities in the inequalities perspective] / Tomasz MASŁYK // Media, Kultura, Społeczeństwo ; ISSN 1896-7132. — 2012–2013 nr 7–8, s. 85–108. — Bibliogr. s. 106–108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Funkcjonalność witryn internetowych urzędów administracji publicznej na szczeblu lokalnym w perspektywie potrzeb osób niepełnosprawnychThe functionality of websites of public local administration in view of the needs of people with disabilities / Ewa MIGACZEWSKA, Tomasz MASŁYK // W: Samorządność w warunkach kryzysu / pod red. Sławomira Partyckiego. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. — ISBN: 978-83-7702-662-5. — S. 140–148. — Bibliogr. s. 147, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Kapitał społeczny w europejskich \emph{welfare states}Social capital in European welfare states / Tomasz MASŁYK // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2012 t. 11/3, s. 151–170. — Bibliogr. s. 167–169. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2012.11.3/human.2012.11.3.151.pdf

 • słowa kluczowe: kapitał społeczny, państwo opiekuńcze, zaufanie, aktywność obywatelska

  keywords: social capital, welfare state, trust, civic activity

13
 • Miejski ratusz w globalnej wiosce : charakter aktywności obywatelskiej w społeczeństwie informacyjnym[City hall in global village : the character of citizen activity in the information society] / Ewa MIGACZEWSKA, Tomasz MASŁYK // W: Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu / red. Lesław H. Haber, Stanisław Jędrzejewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. — (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). — Materiały zaprezentowane na XIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Zielonej Górze 13–15 września 2007 r.. — ISBN: 978-83-7363-790-0. — S. 225–238. — Bibliogr. s. 237–238

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Niepełnosprawny internauta w sieci cyfrowych nierówności[Disabled internet user in the digital networks of inequality] / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA // W: Człowiek, media, edukacja / pod red. nauk. Janusza Morbitzera i Emilii Musiał ; Uniwersyet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. — Kraków: KTiME UP, 2012. — ISBN: 978-83-7271-736-8. — S. 271–288. — Bibliogr. s. 286–288

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Obecni czy nieobecni? : osoby z niepełnosprawnością w cyberprzestrzeniPresent or absent? : people with disabilities in cyberspace / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA // W: Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości - wielość szans i dylematów = Modern society in virtual reality - the multitude of opportunities and dilemmas / red. nauk. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik. — Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014. — ISBN: 978-83-7850-734-5. — S. 245–255. — Bibliogr. s. 254, Abstr.

 • słowa kluczowe: Internet, bariery w dostępie do sieci, osoba z niepełnosprawnością

  keywords: barriers to access to the network, internet, person with disability

16
 • Obywatel w państwie : normatywna autonomia i roszczeniowy pragmatyzmThe citizen in the state : normative autonomy and welfare state mentality / Tomasz MASŁYK // Przegląd Socjologiczny ; ISSN 0033-2356. — 2013 t. 62/4, s. 67–94. — Bibliogr. s. 91–93, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: aktywność obywatelska, postawa roszczeniowa, społeczeństwo obywatelskie, satysfakcja instytucjonalna, zaufanie instytucjonalne

  keywords: civic activity, civil society, institutional satisfaction, institutional trust, welfare state mentality

17
 • Obywatel w społeczeństwie informacyjnym : teoria i praktykaThe citizen in the information society: theory and practice / Tomasz MASŁYK. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2010. — 376 s.. — Bibliogr. s. 341–365, Indeks. — ISBN: 978-83-7688-030-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Partycypacja społeczna czynnikiem rozwoju powiatu? : analiza opinii urządników wybranych samorządów powiatowych województwa świętokrzyskiegoSocial participation as a factor of the development of the local district? : analysis of the opinions of the local government officials in selected districts of Świętkorzyskie voivodeship / Ewa MIGACZEWSKA, Tomasz MASŁYK // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2012 t. 11/4, s. 153–167. — Bibliogr. s. 166–167. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2012.11.4/human.2012.11.4.153.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Podmiotowość polityczna i kapitał społeczny osób niepełnosprawnych : kontekst europejskiPolitical subjectivity and social capital of people with disabilities : European context / Tomasz MASŁYK // Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo ; ISSN 1734-5537. — 2016 nr 2, s. 27–47. — Bibliogr. s. 44–46, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kapitał społeczny, niepełnosprawność, Europejski Sondaż Społeczny, podmiotowość polityczna

  keywords: social capital, disability, European Social Survey, political subjectivity

20
 • Portret aktywnego, niepełnosprawnego użytkownika sieci internetowejThe portrait of the active, disabled Internet user / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA // Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania = Disability : issues, problems, solutions ; ISSN 2084-7734. — 2014 nr 3, s. 25–39. — Bibliogr. s. 38–39, Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: Internet, niepełnosprawność, profil społeczno-demograficzny, cyfrowy podział

  keywords: disability, socio-demographic profile, the Internet, digital divide

21
 • Postulaty \emph {versus} rzeczywistość : o postawach Polaków wobec ustroju demokratycznegoDemands versus reality : attitude of Poles towards democracy / Tomasz MASŁYK // W: Demokracja i rola obywatela : o napięciu pomiędzy państwem, społeczeństwem i procesami globalizacyjnymi / pod red. Mariusza Baranowskiego. — Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, 2014. — Publikacja ukazała się w ramach serii wydawniczej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, edycja IV: „Co po kryzysie?”. — ISBN: 978-83-62243-93-8. — S. 105–125. — Bibliogr. s. 124–125, Abstr.

 • słowa kluczowe: demokracja, afiliacje polityczne, bezpieczeństwo socjalne, postawy antydemokratyczne

22
 • Potencjał Internetu i jego (nie)wykorzystanie w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych[The potential of the Internet and its (non)use in the context of the needs of people with disabilities] / Jarosław KRÓLEWSKI, Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA, Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA // W: Polscy niepełnosprawni : od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej / pod red. Barbary Gąciarz, Seweryna Rudnickiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0555). — ISBN: 978-83-7464-701-4. — S. 335–376. — Bibliogr. s. 375–376

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Preferencje pracowników dotyczące wartości pracy i wynagradzania na podstawie badań empirycznychPay and work values preferences based on the empirical studies / Ewa BECK-KRALA, Tomasz MASŁYK // W: Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne / red. nauk. Marzena Stor, Tadeusz Listwan. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 349). — ISBN: 978-83-7695-493-6. — S. 33–44. — Bibliogr. s. 43–44, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: preferencje dotyczące wynagradzania, wartości pracy, wynagrodzenia pracownicze, satysfakcja z wynagrodzeń

  keywords: compensation, pay preferences, work values preferences, pay satisfaction

24
 • Samoocena uczniów szkół zawodowych a perspektywa pracySelf-assessment of pupils vocational school and prospect of work / Tomasz MASŁYK // W: Wartości i postawy młodzieży polskiej, T. 2 / pod red. Danuty Walczak-Duraj. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. — ISBN: 978-83-7525-246-0. — S. 129–141. — Bibliogr. s. 141, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • The influence of socio-demographic and psychosocial characteristics of people with disabilities in Poland on their involvement in the Internet community / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA // W: ESA 2015 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} conference of the European Sociological Association 2015 : differences, inequalities and sociological imagination : Prague, 25–28 August 2015 : abstract book / European Sociological Association (ESA), Institite of Sociology of the Czech Academy of Sciences (IS CAS). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-88-97523-49-9 ; e-ISBN: 978-80-7330-272-6. — S. 771. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych