Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Kapusta, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego


ORCID: brak
ResearcherID: brakOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
2
 • Awarie i przestoje w procesie zbrojenia ścian w pokładach węgla kamiennegoBreakdowns and downtimes in the process of longwall reinforcement in bituminous coal seams / Mariusz KAPUSTA, Dagmara NOWAK–SENDEROWSKA // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2013 nr 4, s. 20–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz., Summ., Zsfassung

 • słowa kluczowe: awarie, przestoje, zbrojenie ścian

3
 • Charakterystyka zagrożeń w środowisku pracy ratownika medycznegoCharacteristics of hazards in the work environment medical rescuer / Mariusz KAPUSTA // W: Bezpieczne miasto w zagrożeniach środowiskowych : ochrona ludności i ratownictwo / red. nauk. Jerzy Konieczny, Rafał Kamprowski. — Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, cop. 2016. — ISBN: 978-83-89250-34-6. — S. 371–380. — Bibliogr. s. 380, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ryzyko zawodowe, ratownik medyczny, czynniki szkodliwe i uciążliwe

  keywords: medical rescuer, factors harmful and burdensome, occupational risk

4
 • Determination of forecast load zones of room excavations in LGOM mines on the basis of numerical modeling / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Mariusz KAPUSTA // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 59

 • keywords: numerical modeling, program Examine 3D, load of room excavation

5
 • Dokładność wymiarowo-kształtowa oraz warstwa wierzchnia elementów wytwarzanych metodą obróbki EDMThe dimensional accuracy and the surface layer parts manufactured by EDM machining / Krzysztof ZAGÓRSKI, Rafał KUDELSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Mariusz KAPUSTA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9964–9972. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9972, Streszcz.

 • słowa kluczowe: chropowatość powierzchni, obróbka elektroerozyjna, wskaźnik rozbicia

  keywords: surface layer, surface roughness, EDM, dimensional accuracy

6
 • Działania osób dozoru w kształtowaniu warunków pracyActions of shaping health and safety conditions taken by the managers / Mariusz KAPUSTA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 9, s. 36–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, bezpieczeństwo pracy, kultura bezpieczeństwa

  keywords: work safety, mining, safety culture

7
 • Evacuation and transportation of injured people during mining disasters / Mariusz KAPUSTA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 34

 • keywords: evacuation, mining disaster, explosion, mine rescue

8
 • Ewakuacja i transport osób poszkodowanych podczas katastrof górniczychEvacuation and transportation of injured persons during mining disasters / Mariusz KAPUSTA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9093–9101. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9101, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ewakuacja, katastrofa górnicza, wybuch, ratownictwo

  keywords: evacuation, mining disaster, explosion, mine rescue

9
 • Identyfikacja i ocena typowych zagrożeń na stanowisku pracy strażaka-ratownika[Identification and assessment of typical hazards in the workplace fireman-rescuer] / Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Mariusz KAPUSTA, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA // W: Bezpieczeństwo w środowisku pracy : postępy medycyny pracy, ratownictwa medycznego i inżynierii bezpieczeństwa pracy / red. nauk. Jerzy Konieczny. — Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2011. — Na s. tyt. dod.: Poznań–Łódź–Inowrocław 2011. — ISBN: 978-83-89250-52-0. — S. 361–377. — Bibliogr. s. 377, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Kreowanie kultury bezpieczeństwa na przykładzie praktycznych działań w Akademii Górniczo-HutniczejCreating the culture of safety on the example of activities in the AGH University of Science and Technology / Mariusz KAPUSTA, Zbigniew BURTAN, Romuald OGRODNIK // W: Zagrożenia na stanowiskach pracy : wybrane zagadnienia / red. nauk. Grzegorz Ostasz, Andrzej Pacana. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7934-131-3. — S. 79–89. — Bibliogr. s. 88–89

 • słowa kluczowe: kultura bezpieczeństwa, wypadki, związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy

  keywords: safety culture, accidents, trade unions, social inspection work

11
 • Kształcenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie : (komunikat) / Zbigniew BURTAN, Piotr CZAJA, Mariusz KAPUSTA // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2016 nr 8, s. 34–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kształcenie studentów, bezpieczeństwo i higiena pracy, kwalifikacje zawodowe

12
 • Kształtowanie ryzyka zawodowego związanego z hałasem na stanowiskach pracy w podziemnych wyrobiskach eksploatacyjnychFormation of occupational risk, connected with the noise at the work stations in underground mining excavations / Mariusz KAPUSTA, Tadeusz SZPONDER // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 4, s. 49–59. — Bibliogr. s. 58–59, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-04/GG_2011_4_05.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Kultura korporacyjna a czynnik ludzki w polskich przedsiębiorstwach wydobywczychCorporate culture and the human factor in the Polish mining companies / Marta SUKIENNIK, Patrycja BĄK, Mariusz KAPUSTA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 125–134. — Bibliogr. s. 134, Streszcz.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, kultura korporacyjna, pomiar kultury bezpieczeństwa, system zarządzania bhp

  keywords: corporate culture, Occupational Health and Safety, measurement of safety culture, safety management system

14
 • Optimization of parameters of dispersed liquid microstructure in view of obtainment of maximum possible efficiency of dust extraction from coal mine atmosphereOptymalizacja parametrów mikrostruktury rozpylonej cieczy pod kątem uzyskania maksymalnie możliwej efektywności strącania pyłów z powietrza kopalnianego / Tadeusz SZPONDER, Mariusz KAPUSTA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2009 nr 3, s. 246–254. — Bibliogr. s. 253–254. — 33rd Conference of safety in mines research institutes : September 15–18, 2009 Wisła, Poland / ed. Adam Lipowczan ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Porównanie wybranych metod prognozowania zagrożenia klimatycznego dla wyrobisk ścianowych w kopalniach węglaComparison of selected forecasting techniques of climate hazard for longwall excavations in coal mines / Mariusz KAPUSTA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 1, s. 10–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Procedury działań ratowniczych podczas wypadków i katastrof górniczychStandard procedures for rescue operations during accidents and disasters in mines / Mariusz KAPUSTA // W: Ratownictwo medyczne : determinanty, analizy i rekomendacje / red. nauk. Jerzy Konieczny. — Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2014. — ISBN: 978-83-89250-73-5. — S. 334–344. — Bibliogr. s. 344, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: katastrofa górnicza, wybuch, ratownictwo

  keywords: mining disaster, explosion, mine rescue

17
 • Proces nauczania o bezpieczeństwie pracy w szkolnictwie wyższymLearning process saafety work in higher education / Zbigniew BURTAN, Mariusz KAPUSTA // W: Zagrożenia na stanowiskach pracy : wybrane zagadnienia / red. nauk. Grzegorz Ostasz, Andrzej Pacana. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7934-131-3. — S. 49–58. — Bibliogr. s. 58

 • słowa kluczowe: kształcenie studentów, bezpieczeństwo i higiena pracy, kwalifikacje zawodowe

  keywords: health and safety, education students, professional qualification

18
 • Rola bezpieczeństwa w zarządzaniu przedsiębiorstwemThe role of security in enterprise management / Patrycja BĄK, Mariusz KAPUSTA // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 855. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2015 nr 74 Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw t. 2, s. 11–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: strategia, zarządzanie przedsiębiorstwem, kapitał ludzki, system bezpieczeństwa, kultura bezpieczeństwa

  keywords: strategy, human capital, business management, security system, safety culture

19
 • Rola kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie wydobywczymThe role of culture of health and safety in the mining company / Patrycja BĄK, Marta SUKIENNIK, Mariusz KAPUSTA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 11–15. — Bibliogr. s. 14–15, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: kopalnia węgla kamiennego, kultura bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy

  keywords: hard coal mine, safety culture, health and safety

20
 • Rola zarządzania ryzykiem w grupie kapitałowej działającej w obszarze przemysłu wydobywczegoThe role of risk management in the group operating in the area of the mining industry / Patrycja BĄK, Mariusz KAPUSTA, Marta SUKIENNIK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2016 nr 4 cz. 2 (82) Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw, s. 581–590. — Bibliogr. s. 589–590, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie ryzykiem, czynnik ludzki, korporacja, ryzyko w branży górniczej

  keywords: risk, risk management, corporate risk in the mining industry, the human factor

21
 • Wyznaczenie stref prognozowanego obciążenia wyrobisk komorowych w kopalniach LGOM na podstawie modelowania numerycznegoDetermination of forecast load zones of room excavations in LGOM mines on the basis of numerical modeling / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Mariusz KAPUSTA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9754–9764. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9763–9764, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, obciążenie wyrobiska komorowego, program Examine 3D

  keywords: numerical modeling, program Examine 3D, load of room excavation

22
 • Zagrożenia naturalne wpływające na stan bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie węgla kamiennegoNatural hazards affecting the status of safety in the Polish coal mining / Zbigniew BURTAN, Mariusz KAPUSTA, Romuald OGRODNIK // W: Zagrożenia na stanowiskach pracy : wybrane zagadnienia / red. nauk. Grzegorz Ostasz, Andrzej Pacana. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7934-131-3. — S. 59–71. — Bibliogr. s. 71

 • słowa kluczowe: zagrożenia naturalne, górnictwo węgla kamiennego, bezpieczeństwo pracy w górnictwie

  keywords: natural hazards, coal mining, work safety in mining

23
 • Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym z uwzględnieniem ryzyka zawodowegoManagement of corporate risk with regard to occupational risk / Patrycja BĄK, Mariusz KAPUSTA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 11–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

 • słowa kluczowe: ryzyko zawodowe, ryzyko korporacyjne, pętla zarządzania ryzykiem zawodowym, strategie alternatywne

  keywords: work-loop risk management, alternative strategies, corporate risk, professional risk

24
 • Zmiany organizacyjne w ratownictwie górniczym w latach 1995–2014Organizational changes in mine rescue in the years 1995–2014 / Mariusz KAPUSTA, Marta KRASZEWSKA // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995–2015 : postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze / red. nauk. Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. — Inowrocław ; Poznań ; Warszawa : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. — ISBN: 978-83-89250-14-8. — S. 471–479. — Bibliogr. s. 478–479, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: prawo górnicze, stacje ratownictwa, ratownictwo górnicze

  keywords: mine rescue, mining law, rescue stations

25
 • Zmiany strumienia powietrza w wyrobiskach ścianowych w aspekcie bezpieczeństwa pracy górnikówLongwall airflows alteration in the aspect of occupational safety / Mariusz KAPUSTA, Dariusz OBRACAJ // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2013 nr 8, s. 23–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Summ., Zsfassung

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo pracy, systemy przewietrzania ścian eksploatacyjnych, przepływy powietrza przez zroby ścian eksploatacyjnych