Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Hejmanowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


ORCID: 0000-0002-0269-0565
ResearcherID: B-4382-2010Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 77, z ogólnej liczby 79 publikacji Autora


1
 • 21st World Mining Congress : New challenges and visions for mining : Risk management & subsidence engineering : Sustainable development in mining industry (incl. mine closure) : Kraków 7–11 września 2008 / eds. of iss. 3/1 Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Wiktoria SOBCZYK, Anna OSTRĘGA, Radosław POMYKAŁA, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008. — 470, [5] s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • 3D Movement analysis on the terrain surface above a copper ore exploitation / Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Tomasz STOCH, Marek Warchala // Das Markscheidewesen ; ISSN 0174-1357. — 2008 Jg. 115 Nr. 3, s. 21–25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • 3D survey of terrain surface deformation in the area of underground copper mining / R. HEJMANOWSKI, A. MALINOWSKA, T. STOCH, G. Patykowski, W. Skobliński // W: Proceedings of the XIV international congress of the International Society for Mine Surveying [Dokument elektroniczny] : 20–24 September 2010, Sun City, South Africa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — S. l. : Beta Products cc, [2010]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-0-620-48540-1. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Abbaubedingte Bodenbewegungen und deren Beobachtung in GPS-Netzen[GPS Monitoring of land subsidence in mining area's] / Ryszard HEJMANOWSKI, Tomasz STOCH, Agnieszka MALINOWSKA, Marek Warchala // W: 10. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 7. und 8. Mai 2009, Freiberg / Hrsg. A. Sroka. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2009. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2009-1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-86797-053-2. — S. 326–331. — Bibliogr. s. 331, Zsfassung, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
6
 • Aktualizacja rzeźby terenu górniczego oparta na pomiarach GPS-RTKUpdating of mining area relief on the basis of GPS-RTK measurements / Ryszard HEJMANOWSKI, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 8, s. 154–159. — Bibliogr. s. 159, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — „Ochrona środowiska na terenach górniczych” : IX konferencja naukowo-techniczna : 20–22 czerwca 2012 r., Brenna. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Analiza awaryjności sieci wodociągowej w świetle rozkładu ciągłych deformacji powierzchni terenu w czasiePipelines' failure analysis in the light of space-time distribution of ground deformation / Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Michał Szadziul // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 1, s. 23–30. — Bibliogr. s. 30, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: dynamika ciągłych deformacji powierzchni terenu, ocena zagrożenia, uszkodzenia wodociągów

  keywords: hazard assessment, pipelines' failure, dynamics of the ground deformation

8
 • Analiza ruchów powierzchni terenu wynikających z konwergencji komór solnych przy wykorzystaniu zobrazowania radarowego satelity z misji Sentinel 1Analysis of ground movements caused by salt cavern convergence with the use of radar imaging from the Sentinel 1 mission satellite / Agnieszka MALINOWSKA, Artur Guzy, Wojciech WITKOWSKI, Ryszard HEJMANOWSKI, Paweł Ulmaniec // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 5, s. 24–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Abstr.. — A. Malinowska, A. Guzy, W. Witkowski, R. Hejmanowski - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • słowa kluczowe: kopalnia soli, Sentinel-1A, interferometria różnicowa, powolne osiadanie powierzchni terenu

  keywords: salt mine, differential interferometry, slow mining subsidence, Sentinel 1A

9
 • An analysis of the interaction during simultaneous use of copper ore and salt deposits in the LGOM mines with regard to displacement and deformation of rock massAnaliza wzajemnego oddziaływania równoczesnej eksploatacji złoża rud miedzi i złoża soli w kopalniach LGOM w zakresie przemieszczeń i deformacji górotworu / Edward POPIOŁEK, Zdzisław Kłeczek, Zygmunt NIEDOJADŁO, Ryszard HEJMANOWSKI, Wojciech Skobliński, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 2, s. 535–548. — Bibliogr. s. 548

 • słowa kluczowe: wpływ eksploatacji górniczej, zagrożenia górnicze, przemieszczenia i deformacje górotworu, prognozy wpływów górniczych

  keywords: impact of mining, mining risks, displacements and deformation of rock mass, forecasts of mining impact

10
 • Application of land subsidence inversion for salt mining-induced rock mass movement / Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka A. MALINOWSKA // W: Advances and applications in geospatial technology : proceedings of the International Conference on Geo-Spatial Technologies and Earth Resources 2017 : [GTER-2017 : October 5–6, 2017, Hanoi, Vietnam] / ed. Dieu Tien Bui, [et al.]. — Cham : Springer International Publishing, cop. 2018. — ISBN: 978-3-319-68239-6 ; e-ISBN: 978-3-319-68240-2. — S. 340–354. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-06

 • keywords: inversion method, salt mine, stochastic model, rock mass movement modeling, subsidence and convergence measurements

11
 • A novel approach to gas pipeline risk management under influence of horizontal strains / Agnieszka A. MALINOWSKA, Ryszard HEJMANOWSKI // W: WMCAUS 2016 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 13–17 June, 2016, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-260-9947-5. — S. 505. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • keywords: fuzzy logic, GIS, horizontal strains, gas pipeline risk management

12
 • A novel approach to gas pipeline risk management under influence of horizontal strains / Agnieszka A. MALINOWSKA, Ryszard HEJMANOWSKI // W: WMCAUS 2017 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – architecture – urban planning symposium : 12–16 June, 2017, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-270-1974-8. — S. [719]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Badania i prognoza deformacji górotworu w rejonie szybu Św. Kingi w Kopalni Soli „Wieliczka”Study of and research on rock mass deformation in the area of St. Kinga shaft in Wieliczka salt mine / Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Kajetan d'Obyrn, Paweł Ulmaniec, Andrzej Kwinta // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 8, s. 150–156. — Bibliogr. s. 156, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przemieszczenia, pomiary geodezyjne, deformacje, szyb górniczy, prognoza deformacji

  keywords: deformation, surveying, displacements, mining shaft, deformation prognosis

14
15
 • Determining mining excavations predisposed to the discontinuous deformation of land surface using a two-stage method / Kajetan d'Obryn, Paweł Ulmaniec, Agnieszka MALINOWSKA, Ryszard HEJMANOWSKI // W: XV international ISM congress 2013 (International Society for Mine Surveying) ; Energie und Rohstoffe 2013 ifm & DMV [Dokumenty elektroniczne] : Eurogress Aacher in conjunction with the German Mine Surveyor Association (Deutscher Markscheder – Verein e. V. – DMV : September 16–20, Aachen : proceedings volumes, 1 and 2. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-3-86948-294-1. — S. 592–599. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 598–599, Abstr.. — Toż w wersji drukowanej w vol. 1

 • keywords: risk, mining subsidence, rock mass deformation

16
 • Determining the coefficient of horizontal displacements with the use of orthonogal polynomialsWyznaczanie współczynnika do obliczeń przemieszczeń poziomych z zastosowaniem wielomianów ortogonalnych / Ryszard HEJMANOWSKI, Andrzej Kwinta // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2009 vol. 54 iss. 3, s. 441–454. — Bibliogr. s. 454

 • keywords: estimation, model parameters, deformation prediction

17
 • Ein Beitrag zu den Einflüssen von Geologie und Abbauverfahren auf die Gestalt der Senkungsmulde[Influence of the geological conditions and minig system on the shape of subsidence trough] / Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA // W: 15. Geokinematischer Tag : 15. und 16. Mai 2014, Freiberg / Hrsg. A. Sroka, TU Bergakademie Freiberg. Institt für Markscheidewesen und Geodäsie. — Nossen : Wagner Digitaldruck und Medien GmbH, cop. 2014. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2014-1). — ISBN: 978-3-938390-13-9. — S. 88–95. — Bibliogr. s. 94–95, Zsfassung, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Estimation of the parameters affecting the water pipelines on the mining terrains with a use of an adaptive fuzzy systemEstymacja czynników ryzyka dla sieci wodociągowej znajdującej się na terenach górniczych przy wykorzystaniu neuronowych systemów rozmytych / Agnieszka MALINOWSKA, Ryszard HEJMANOWSKI, Janusz RUSEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 1, s. 183–197. — Bibliogr. s. 196–197

 • słowa kluczowe: szkoda górnicza, teren górniczy, sieć wodociągowa, ciągłe deformacje powierzchni terenu, rozmyta klasteryzacja

  keywords: mining damage, subsidence, water supply, mining terrain, fuzzy cluster analysis

19
20
 • Forecasting and monitoring of underground mineral seam exploitation influencePrognozowanie oraz monitorowanie wpływu podziemnej eksploatacji pokładów minerałów / Edward POPIOŁEK, Ryszard HEJMANOWSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/1, s. 135–149. — Bibliogr. s. 147–148, Streszcz., Abstr.. — 21st World Mining Congress & Expo 2008 : New challenges and visions for mining : Risk management & subsidence engineering : Sustainable development in mining industry (incl. mine closure) : Kraków 7–11 września 2008 / eds. R. Hejmanowski [et al.]. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: survey, GIS, InSAR, subsidence, mining, deformation monitoring, levelling lines

21
 • Forecasting and monitoring of underground mineral seam exploitation influence / Edward POPIOŁEK, Ryszard HEJMANOWSKI // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Forum dyskusyjne mierniczych górniczych : Koziegłowy, 19–20 kwietnia 2012 r. : (komunikat)The disscusion forum of mine surveyors : Koziegłowy, 19–20 April 2012 : (announcement) / Ryszard HEJMANOWSKI, Karolina SIERADZY // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2013 nr 2, s. 29–31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Fuzzy-logic assessment of failure hazard in pipelines due to mining activity / A. A. MALINOWSKA, R. HEJMANOWSKI // Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences. — 2015 vol. 372 Prevention and mitigation of natural and anthropogenic hazards due to land subsidence, s. 105–109. — Bibliogr. s. 109, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Impact of copper ore mining on the rock mass and ground surface / Ryszard HEJMANOWSKI, Anton Sroka // W: 14. Geokinematischer Tag : 16. und 17. Mai 2013 / Hrsg. A. Sroka, TU Bergakademie Freiberg. — Nossen : Wagner Digitaldruck und Meidien GmbH, cop. 2013. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2013-1). — ISBN: 978-3-938390-10-8. — s. 194–201. — Bibliogr. s. 200–201, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Indywidualna ocena zagrożenia dla budynków poddanych wpływom eksploatacji górniczejIndividual risk assessment for buildings subjected to effects of mining exploitation / Agnieszka MALINOWSKA, Ryszard HEJMANOWSKI // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2008 nr 6 wyd. spec., s. 271–276. — Bibliogr. s. 276, Streszcz., Abstr.. — Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych : II konferencja naukowo-szkoleniowa : Katowice–Ustroń Zawodzie, 22–24 października 2008 r. / Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. — Katowice : Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych GIG, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych