Wykaz publikacji wybranego autora

Kamila Buszta, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


ORCID: brak
ResearcherID: brakOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • Numerical model for mapping of complex hydrogeological conditions: the Chmielnik area (South Poland) case study / Kamila BUSZTA, Tadeusz SZKLARCZYK, Grzegorz MALINA // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2017 : Vienna, Austria, 23–28 April 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : s. n.], [2017]. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 19). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Rrader. — Tryb dostępu: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-5473-1.pdf [2017-07-07]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Numeryczny model przepływu wód podziemnych na potrzeby oceny zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych i zwykłych na przykładzie zlewni potoków Milika i AndrzejówkiThe numerical model of groundwater flow for the assessment of disposable resources of therapeutic and fresh water: Milik and Andrzejówka catchment case study / Kamila BUSZTA, Tadeusz SZKLARCZYK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2015 vol. 63 nr 10/1, s. 628–634. — Bibliogr. s. 634, Abstr.. — WPH 2015 : XVII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii : Ustka, 20–23.10.2015 r.

 • keywords: therapeutic water, water management, numerical model, fresh water, disposable resources

3
 • Numeryczny model warunków krążenia wód podziemnych rejonu Barda[The numerical model of groundwater flow in Bardo area] / Kamila BUSZTA, Tadeusz SZKLARCZYK // W: Praktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych / pod red. nauk. Stanisława Witczaka, Anny Żurek. — Kraków : [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska], 2016. — Monografia wydana w ramach 7 MPWP 2016 : [VII konferencja naukowa „Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych” : Zakopane, 9-12 października, 2016]. — ISBN: 978-83-88927-38-6. — S. 23–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Numeryczny model warunków krążenia wód podziemnych rejonu BardaThe numerical model of groundwater flow in Bardo area / Kamil BUSZTA, Tadeusz SZKLARCZYK // W: MPWP 2016 [Dokument elektroniczny] : VII konferencja naukowa Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych : Zakopane, 9–12 października 2016 : księga abstraktów / Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie ; Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Opis częśc. na podstawie programu. — S. 10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Ocena stanu wód podziemnych dla potrzeb zrównoważonego gospodarowania wodą w zlewniach rolniczych na przykładzie górnej TarlakiAssessing the groundwater status for sustainable water management in agricultural catchments : the upper Tarlaka sub-catchment case study / Kamila BUSZTA, Tadeusz SZKLARCZYK, Grzegorz MALINA // W: Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja = Remediation, reclamation and revitalization / red. Grzegorz Malina. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2015. — ISBN: 978-83-89696-81-9. — S. 151–166. — Bibliogr. s. 165–166

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Prawne i metodyczne aspekty prognozowania wpływu odwodnień kopalń odkrywkowych na warunki krążenia wód podziemnych[The legal and methodical aspects of forecasting the impact of drainage system of open pit mines on the conditions of groundwater circulation] / Kamila BUSZTA, Tadeusz SZKLARCZYK, Grzegorz MALINA // W: XVI Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 17–20 maja 2016 : kdimu.pwr.wroc.pl : materiały konferencyjne. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-7493-939-3. — S. 11–13. — Bibliogr. s. 13

 • słowa kluczowe: kopalnie odkrywkowe, odwadnianie, prawo, metodyka, dokumentacja hydrogeologiczna

7
 • Warunki hydrogeologiczne rejonu Chmielnika (województwo świętokrzyskie) : [abstrakt]Groundwater conditions in Chmielnik area (Holy Cross Province) : [abstract] / Kamila BUSZTA // W: Z głębi Ziemi : materiały konferencyjne II studenckiej konferencji naukowej Geo-Flow : studencki przepływ wiedzy! : [13–15 listopada 2016, Kletno] / Studenckie Koło Naukowe Geologów Silesian. Politechnika Śląska. Instytut Geologii Stosowanej. — Gliwice : [Politechnika Śląska], 2016. — Na okł.: Z głębi Ziemi!. — ISBN: 978-83-65547-03-3. — S. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych