List of names


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


 UnitItems
ACK-dkdm2 poz.
WIMiC-kbik34 poz.
WEiP-kcw60 poz.
BG-ssk9 poz.
WIEiT-ke4 poz.
WGiG-kgo85 poz.
WH-kkf1 poz.
WIMiR-kwzmk54 poz.
WIMiR-ksw62 poz.
WZ-spzme10 poz.
WGiG-kgo1 poz.
WH-kkf6 poz.
WZ-spzme1 poz.
WIMiR-kkem3 poz.
WGGiOŚ-kse85 poz.
WIEiT-ke51 poz.
WGGiOŚ-kse18 poz.
WIMiR-ktl4 poz.
WGGiIŚ-kotg49 poz.
WIMiIP-kmm2 poz.
WEAIiE-ki6 poz.
WZ-kis53 poz.
WIMiIP-kism51 poz.
WGGiIŚ-kgzik41 poz.
WEAIiE-kan1 poz.
WWNiG-kin132 poz.
WEAIiE-ka1 poz.
WIEiT-ki3 poz.
WIMiC-ktmb29 poz.
WGGiOŚ-kse59 poz.
WGGiOŚ-kgo14 poz.
WGGiIŚ-kkoś3 poz.
WIMiR-kseuoś30 poz.
WIMiC-kcmo135 poz.
WGGiOŚ-kgf35 poz.
BG-oin4 poz.
WIMiIP-kism296 poz.
WIMiIP-kmm127 poz.
WMN-kfm10 poz.
WIMiR-kkem32 poz.
WIMiIP-kpp7 poz.
WMN-kpp4 poz.
WGGiIŚ-kotg6 poz.
WIMiIP-kmm33 poz.
WIMiC-kca23 poz.
WIMiR-krm4 poz.
WGiG-kezp83 poz.
WIMiIP-ktc97 poz.
WIMiIP-ktc17 poz.
WGGiOŚ-kgzig16 poz.
WIEiT-ki5 poz.
WZ-kbot48 poz.
WIMiR-ktl33 poz.
WIEiT-ke60 poz.
ACK-dab10 poz.
WMS-krr11 poz.
WGiG-kezp1 poz.
WZ-kzokpg3 poz.
WGiG-kgbg111 poz.
WH-ksgks2 poz.
WEAIiE-kme9 poz.
WZ-kzp1 poz.
WEiP-kmcp7 poz.
WMS-kammo9 poz.
WZ-kze7 poz.
WGGiOŚ-kgo23 poz.
WMS-kammo11 poz.
WIMiIP-kmm24 poz.
WZ-kiz38 poz.
WEAIiE-ki8 poz.
WGGiOŚ-kgf15 poz.
WFiIS-kod16 poz.
WIMiIP-kmm11 poz.
WGGiIŚ-kgftś1 poz.
WGGiOŚ-kgzig10 poz.
WGGiOŚ-kmpig84 poz.
WIMiR-krm15 poz.
WIMiR-kmw80 poz.
WO-ktf101 poz.
WIMiIP-kpp112 poz.
WO-kip71 poz.
WEAIiIB-kmie142 poz.
WIMiR-krm11 poz.
WGGiOŚ-kgo15 poz.
WEiP-ktp38 poz.
ACK-zao9 poz.
WH-ksoas28 poz.
WFiIS-kis6 poz.
WEAIiE-ke14 poz.
WEAIiIB-kee16 poz.
WIMiC-kcmo4 poz.
WFiIS-kis42 poz.
WIMiC-ktmb31 poz.
WGGiOŚ-khgi13 poz.
WO-kis12 poz.
WIEiT-ki24 poz.
WIEiT-ki122 poz.
WIMiR-kseuoś17 poz.
WMS-kmf1 poz.
WZ-kbot1 poz.
WMS-kammo6 poz.
WEAIiE-ki2 poz.
WIMiR-kap6 poz.
WEiP-kej32 poz.
WGGiOŚ-kse9 poz.
WGGiOŚ-kgis16 poz.
WIMiIP-kmm3 poz.
WGGiOŚ-khgi93 poz.
WO-b1 poz.
WGGiIŚ-kotg84 poz.
WMN-kfm1 poz.
WMN-kfm25 poz.
WFiIS-kis23 poz.
WO-kip49 poz.
WIMiIP-ktc121 poz.
WEAIiE-ki2 poz.
WH-kkf26 poz.
WIMiC-kcn41 poz.
WIMiC-kcn45 poz.
WIMiR-kmw77 poz.
WMN-kfm49 poz.
WIEiT-ke37 poz.
WIMiR-krm32 poz.
WGiG-kgbg97 poz.
WIMiC-ktmb199 poz.
WGGiOŚ-khgi6 poz.
WGiG-kisps11 poz.
WH-ksgks39 poz.
WGGiOŚ-koś7 poz.
WMN-kpp328 poz.
WIMiIP-zfp2 poz.
WIMiC-kcmo23 poz.
WGGiOŚ-kmpig10 poz.
WGGiOŚ-kmpig196 poz.
WIMiC-kcn78 poz.
WIMiC-kfc2 poz.
WEAIiE-kan4 poz.
WGGiOŚ-kgf4 poz.
WFiIS-kzf7 poz.
WIMiR-krm66 poz.
WGGiOŚ-kgf41 poz.
WEAIiIB-kaib25 poz.
WIMiC-kbik8 poz.
WGGiOŚ-kgf2 poz.
WGiG-kisps43 poz.
WMS-kmf2 poz.
WGGiIŚ-kgftś4 poz.
WGiG-kgbg14 poz.
WZ-kefz47 poz.
ACMiN30 poz.
WIEiT-ki25 poz.
WEiP-ktp19 poz.
WIMiR-kmw18 poz.
WMS-kmd12 poz.
WEiP-kcw23 poz.
WMN-ksm1 poz.
WIMiR-kmgpt59 poz.
WIMiR-krm3 poz.
WH-kphn1 poz.
OEN3 poz.
WFiIS-kzf13 poz.
WGGiIŚ-kgftś20 poz.
WIMiR-kap6 poz.
WGiG-kgbg1 poz.
WIEiT-ke130 poz.
WGGiOŚ-kmpig31 poz.
WEAIiIB-kmie43 poz.
WIMiC-kcn75 poz.
WIMiR-krm5 poz.
WEAIiIB2 poz.
WIMiR-krm147 poz.
WIMiR-kap32 poz.
WWNiG-kin41 poz.
WIMiIP-kism13 poz.
WEiP-kew38 poz.
WIMiR-krm10 poz.
ACMiN82 poz.
WFiIS-kzf6 poz.
WGGiOŚ-kgf37 poz.
WIEiT-ke6 poz.
WGGiOŚ-kse1 poz.
WH-ksgks41 poz.
WIMiC-kcmo38 poz.
WGGiOŚ-kgo25 poz.
WIEiT-ki10 poz.
WGGiIŚ-kg7 poz.
WIMiR-kap30 poz.
WIMiR-kwzmk29 poz.
WZ-kzp43 poz.
WIEiT-kt17 poz.
WFiIS-kfc8 poz.
WFiIS-kfc72 poz.
WGGiOŚ-kgzig2 poz.
WEAIiIB-keaspe22 poz.
WWNiG39 poz.
WFiIS-kfmb57 poz.
WIMiIP-kmm39 poz.
WGGiOŚ-kmpig110 poz.
WGiG-kezp8 poz.
WFiIS-kfmb27 poz.
WH-ksgks1 poz.
WEiP-kmcp17 poz.
BG-ssk2 poz.
WZ-kefz3 poz.
WIMiIP-kism24 poz.
WGGiIŚ-kotg10 poz.
WGGiIŚ-kotg29 poz.
WWNiG-kin2 poz.
WEAIiIB-kis35 poz.
WGGiOŚ-kaśk41 poz.
BG-oin1 poz.
WGGiOŚ-kgo33 poz.
WIMiR-kkem64 poz.
WGGiOŚ-kmpig8 poz.
WIEiT-ke62 poz.
WGiG-kgbg11 poz.
WIMiR-ktl5 poz.
WZ-kzokpg8 poz.
WO-kck38 poz.
WGGiOŚ-kgf35 poz.
WGGiOŚ-khgi24 poz.
WGGiOŚ-kgis10 poz.
WGiG-kisps25 poz.
WGGiOŚ-khgi1 poz.
WZ-kbot41 poz.
ACK-zao10 poz.
WEAIiE-ka7 poz.
WIMiR-krm5 poz.
WIMiR-kmgpt47 poz.
WGGiIŚ-kkoś31 poz.
WGGiIŚ-kgftś34 poz.
ACMiN1 poz.
WZ-kefz2 poz.
WZ-kiz9 poz.
WMS-kammo6 poz.
WGiG-kisps3 poz.
WGGiIŚ-kgib7 poz.
WIEiT-ke18 poz.
WMS-kmf1 poz.
WMN-kfm25 poz.
ACMiN84 poz.
WGGiOŚ-kgzig1 poz.
WGGiOŚ-kgf4 poz.
ACK-zwe23 poz.
WIMiC-kb43 poz.
WIMiR-krm73 poz.
WIMiR-kmgpt44 poz.
WZ-kefz8 poz.
WFiIS3 poz.
WEAIiIB-kaib2 poz.
WMS-kmd46 poz.
WWNiG-kig11 poz.
WIMiIP-kmm6 poz.
WIMiR-kmw8 poz.
WWNiG-kin1 poz.
WIMiC-ktcmo1 poz.
WZ-kzokpg1 poz.
WIMiR-kap55 poz.
WIMiR-kseuoś47 poz.
WIMiR-kmw49 poz.
WIMiR-kkem50 poz.
WFiIS-kzf24 poz.
WMS-krr6 poz.
WFiIS-kfc13 poz.
WIMiIP-kism22 poz.
WGGiOŚ-kgo2 poz.
WIMiIP-kmsż26 poz.
WZ-kze32 poz.
WEAIiE-ki1 poz.
WMN-knmimn1 poz.
WO-kip2 poz.
WIMiC-kcmo1 poz.
WGGiOŚ-kgo11 poz.
WEiP-kcw16 poz.
WIMiC-kca15 poz.
WIMiR-ksw131 poz.
WGGiOŚ-kse30 poz.
WZ-kzokpg9 poz.
WFiIS-kfmb1 poz.
WIMiIP-kmm47 poz.
WGGiOŚ-kgf6 poz.
WIMiC-kbik11 poz.
WMS-kammo16 poz.
WEAIiIB-kmie6 poz.
WIMiC-kbn55 poz.
WIEiT-kt5 poz.
WGGiOŚ-kgis7 poz.
WGGiIŚ-kgftś5 poz.
WGiG-kezp47 poz.
WIMiR-kmw7 poz.
WEAIiE-ke10 poz.
WIMiR-krm1 poz.
WIMiR-kseuoś22 poz.
WH-ksgks28 poz.
WIMiC-kb15 poz.
WIMiIP-kmsż56 poz.
WEAIiE-kee1 poz.
WIMiC-kfmp13 poz.
WIMiC-kca92 poz.
WGiG-kezp34 poz.
WWNiG-kwg1 poz.
WGiG-kisps8 poz.
WGGiOŚ-khgi15 poz.
WEiP-kmcp3 poz.
WIMiR-kkem1 poz.
WGGiIŚ-kg2 poz.
WIMiC-kb28 poz.
WGGiOŚ-koś7 poz.
WWNiG-kin1 poz.
WGGiIŚ-kkoś8 poz.
WGiG-kgp1 poz.
WIMiR-kseuoś17 poz.
WGiG-kgbg39 poz.
WEAIiIB-keaspe36 poz.
WEAIiIB-kee2 poz.
WGGiIŚ-kgftś80 poz.
WEAIiIB-kaib57 poz.
WZ-kiz132 poz.
WIMiR-kmw7 poz.
WIMiC-kchk36 poz.
WEAIiE-ke7 poz.
WMN-kmn51 poz.
WIEiT-ke21 poz.
WMN-kpp6 poz.
WMN-kpp9 poz.
WEAIiIB-keaspe13 poz.
WIMiIP-kism158 poz.
WIMiIP-kism2 poz.
WEiP-ktp31 poz.
WEiP-kew45 poz.
WEAIiIB-kis7 poz.
WIMiIP-kmsż43 poz.
WEAIiE-ki2 poz.
WIEiT-ki1 poz.
WFiIS-kod737 poz.
WGGiOŚ-kgf17 poz.
WGGiOŚ-kgis26 poz.
WEAIiE-ke5 poz.
WEiP-kzre34 poz.
WMN-knmimn17 poz.
WGiG-kgbg5 poz.
WGGiOŚ-kgzig24 poz.
WWNiG-kin6 poz.
WIMiR-krm8 poz.
WFiIS-kis10 poz.
WGGiOŚ-kgo31 poz.
WEAIiIB-kmie177 poz.
WGGiOŚ-kse2 poz.
WIMiR-krm9 poz.
WEAIiE-kee14 poz.
WEAIiIB-kee18 poz.
WEAIiIB-kaib139 poz.
WIMiC-kcn52 poz.
WGiG-kisps13 poz.
WIMiIP-kism23 poz.
WIMiR-kmw46 poz.
WEiP-kmcp8 poz.
WGGiOŚ-kgis25 poz.
WGiG-kisps39 poz.
WIEiT-ke47 poz.
WGGiOŚ-kmpig5 poz.
WIMiR-krm44 poz.
WFiIS-kfc11 poz.
WO-ktf46 poz.
WGGiOŚ-kmpig10 poz.
WEiP-kzre19 poz.
WEiP-kew290 poz.
WGGiOŚ-mg2 poz.
WZ-kzokpg12 poz.
WIMiR-ktl94 poz.
WEAIiIB-keaspe49 poz.
WIEiT-kt1 poz.
WIMiR-ksw1 poz.
WIMiR6 poz.
WIMiC-ktcmo1 poz.
WGiG-kgo15 poz.
WIMiC-kbik85 poz.
WIMiC-kchk10 poz.
WFiIS-kod178 poz.
WMS-kammo12 poz.
WFiIS-kod256 poz.
WMS-krr16 poz.
WFiIS-kzf1 poz.
WGGiOŚ-kgf10 poz.
WIMiC-ktcmo1 poz.
WH-kkf11 poz.
WIMiIP-kmsż161 poz.
WGGiIŚ-kgftś14 poz.
WFiIS-kft2 poz.
WIMiC-kcmo42 poz.
WO-kck2 poz.
WEAIiIB-kee40 poz.
ACK-dkdm9 poz.
WIMiC-kbn10 poz.
WEAIiIB-kaib7 poz.
WGGiOŚ-kgf38 poz.
WEiP-ktp140 poz.
WGGiOŚ-khgi76 poz.
WMS-kammo2 poz.
WWNiG-kwg5 poz.
WIMiC-kchk152 poz.
WEiP-kppe12 poz.
WEiP-ktp2 poz.
WIMiIP-kmm1 poz.
WFiIS-kis24 poz.
WGGiIŚ-kotg7 poz.
WIMiIP-kmm1 poz.
WMN-kpp39 poz.
WGGiOŚ-kgo14 poz.
WIMiC-kfc50 poz.
WIMiIP-kism17 poz.
WIMiR-krm3 poz.
WEAIiIB-kis21 poz.
WGGiIŚ-kg3 poz.
WEAIiE-kan2 poz.
WIMiR-krm2 poz.
WIMiC-ktmb37 poz.
WMN-kfm7 poz.
WIMiIP-kism52 poz.
WGGiOŚ-kgzig84 poz.
WH-ksoas107 poz.
WIMiR-kmgpt16 poz.
WIMiR-kap1 poz.
WGGiOŚ-kmpig36 poz.
WIMiR-kap3 poz.
WGGiIŚ-kgftś13 poz.
WH-kphn28 poz.
BG-oin11 poz.
WEAIiE-ki4 poz.
WGGiOŚ-kgis4 poz.
WFiIS-kod217 poz.
WIMiC-ktmb48 poz.
WGGiOŚ-kgzig17 poz.
BG-oin17 poz.
WEiP-ktp18 poz.
WEiP-kmcp22 poz.
WEiP-kppe2 poz.
WIMiR-krm5 poz.
WIMiIP-kpp115 poz.
WGGiOŚ-kmpig15 poz.
WZ-kze31 poz.
WMN-kpp38 poz.
WEAIiIB-kis13 poz.
WIMiIP-kism6 poz.
WMS-krr11 poz.
WIMiIP-kpp1 poz.
WZ-kiz1 poz.
WZ-kefz2 poz.
WGGiOŚ-kse3 poz.
Rb13 poz.