Impact Factor: 1.052

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 15.000