Impact Factor: 2.654

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 35.000