Impact Factor: 7.151

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 45.000