Impact Factor: 1.860

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 30.000