brak Impact Factor

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2016): 12.000