Impact Factor: 5.099

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 40.000