Impact Factor: 0.550

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 20.000