Impact Factor: 1.521

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 40.000