Impact Factor: 0.297

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 25.000