Impact Factor: 0.808

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 15.000