Impact Factor: 0.674

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 30.000