LF

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2014): 4.000