Impact Factor: 0.633

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 15.000