Impact Factor: 2.003

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 25.000