Impact Factor: 4.651

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 35.000