informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2013): 9.000