Impact Factor: 1.221

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 30.000