Impact Factor: 2.185

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2013): 35.000