Impact Factor: 3.840

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2013): 40.000