Impact Factor: 0.441

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2013): 30.000