Impact Factor: 0.327

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2013): 15.000