Impact Factor: 4.086

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2013): 35.000