Impact Factor: 0.861

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2013): 25.000