Impact Factor: 2.002

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2013): 25.000