Impact Factor: 1.925

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2013): 45.000