Impact Factor: 3.767

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 35.000