Impact Factor: 0.342

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 15.000