brak Impact Factor

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2012): 4.000