Impact Factor: 1.866

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 45.000