Impact Factor: 1.789

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 40.000