LF

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2012): 10.000