Impact Factor: 2.646

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 35.000