Impact Factor: 2.090

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2009): 24.000