Impact Factor: 1.476

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2008): 15.000