brak Impact Factor

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2009): 6.000