Impact Factor: 0.456

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2009): 10.000