Impact Factor: 2.615

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2008): 24.000