Impact Factor: 0.230

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2008): 10.000