Impact Factor: 0.725

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 15.000