Impact Factor: 0.968

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 20.000