Impact Factor: 1.753

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 20.000