Impact Factor: 1.724

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 30.000