Wykaz publikacji wybranego autora

Mieczysław Żyła, prof. dr hab.

emeryt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Influence of the metamorphism grade and porosity of hard coal on sorption and desorption of propaneWpływ stopnia metamorfizmu i porowatości węgli kamiennych na sorpcję i desorpcję propanu / Agnieszka Dudzińska, Mieczysław ŻYŁA, Janusz Cygankiewicz // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 3, s. 867–879. — Bibliogr. s. 878–879

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, sorpcja, propan, desorpcja

  keywords: hard coal, sorption, propane, desorption

2
 • Porównanie sorpcji tlenku węgla, ditlenku węgla i azotu na polskich węglach kamiennych : [streszczenie][The comparison of carbon monoxide, carbon dioxide and nitrogen sorption on Polish hard coal] / Agnieszka Dudzińska, Mieczysław ŻYŁA, Janusz Cygankiewicz // W: Paliwa – energia – ochrona środowiska [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków, 28–29 maja 2009 / AGH Wydział Energetyki i Paliw. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2009. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Propulsion control of the semi-magnetically levitated cart / A. PIŁAT. M. ŻYŁA // W: SELM 2013 : International symposium on Electrodynamic and mechatronic systems : May 15–18, 2013, Zawiercie (Poland) : proceedings / eds. B. Z. Tomczuk, [et al.] ; IEEE, PAN, IEEE Magnetics. — Opole : OW Oficyna Wydawnicza, 2013. — ISBN: 978-1-4673-5590-2. — S. 25–26. — Bibliogr. s. 26, Abstr.

 • keywords: real-time control, magnetic levitation, propulsion, magnetic flux density

4
 • Sorpcja par wody na próbkach polskich węgli kamiennych[Water vapour sorption on Polish hard coals samples] / Andrzej KRZYŻANOWSKI, Katarzyna ZARĘBSKA, Mieczysław ŻYŁA // W: „Chemia dla środowiska i cywilizacji” : 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Białystok, 16–20 września 2012 : materiały zjazdowe. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2012]. — ISBN: 978-83-60988-12-1. — S. 383. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Sorpcja węglowodorów na różnych próbkach węgli kamiennychSorption of hydrocarbons on different samples of hard coals / Janusz Cygankiewicz, Agnieszka Dudzińska, Mieczysław ŻYŁA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2013 R. 58 nr 3, s. 217–225. — Bibliogr. s. 225

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, sorpcja, węglowodory

  keywords: hard coal, hydrocarbons, sorption

6
 • Sorption properties of naturals and modified clay minerals / Krystyna KREINER, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Mieczysław ŻYŁA // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2008 vol. 33, s. 94. — MECC'08 : 4th Mid-European Clay Conferenc 2008 : Zakopane, Poland, September 22–27, 2008 : abstracts / eds. Katarzyna Górniak, Tadeusz Szydłak, Monika Kasina, Marek Michalik, Beata Zych-Habel. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • The influence of disintegration of hard coal varieties of different metamorphism grade on the amount of sorbed ethaneWpływ rozdrobnienia odmian węgla kamiennego o różnym stopniu metamorfizmu na ilości sorbowanego etanu / Mieczysław ŻYŁA, Agnieszka Dudzińska, Janusz Cygankiewicz // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 2, s. 449–463. — Bibliogr. s. 462–463. — Mieczysław Żyła - afiliacja: Academy of Metallurgy and Mining

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, etan, sorpcja, klasa ziarnowa

  keywords: hard coal, ethan, sorption, size grade

8
 • The relation between ambient temperature and sorption of carbon monoxide on bituminous coalsWpływ temperatury na sorbcję węgla na polskich węglach kamiennych / Mieczysław ŻYŁA, Agnieszka Dudzińska, Janusz Cygankiewicz // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 vol. 25 iss. 4, s. 33–49. — Bibliogr. s. 47–48, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, sorpcja, tlenek węgla

  keywords: hard coal, sorption, carbon monoxide

9
 • The relation between the size of bituminous coal particles and the sorption of carbon monoxideWpływ rozdrobnienia węgli kamiennych na sorpcję tlenku węgla / Janusz Cygankiewicz, Agnieszka Dudzińska, Mieczysław ŻYŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 t. 25 z. 1, s. 85–100. — Bibliogr. s. 99–100, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, granulacja, sorpcja, tlenek węgla

  keywords: hard coal, sorption, size grade, carbon monoxide

10
 • Wpływ stopnia metamorfizmu węgli kamiennych na sorpcję i desorpcję etanuInfluence of metamorphism degree of hard coals on sorption and desorption of ethane / Janusz Cygankiewicz, Mieczysław ŻYŁA, Agnieszka Dudzińska // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2012 vol. 57 nr 3, s. 134–144. — Bibliogr. s. 144, Streszcz., Summ.. — Mieczysław Żyła – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Zastosowanie naturalnych i modyfikowanych minerałów ilastych w procesach katalitycznych : [streszczenie][Natural and modified clay minerals in catalytic processes] / Andrzej KRZYŻANOWSKI, Monika MOTAK, Mieczysław ŻYŁA // W: Paliwa – energia – ochrona środowiska [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków, 28–29 maja 2009 / AGH Wydział Energetyki i Paliw. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2009. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych