Wykaz publikacji wybranego autora

Henryk Zygmunt, dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-kan, Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Architektura oprogramowania sterującego ciągami technologicznymi[Architecture of technological lines control software] / Zbigniew MIKOŚ, Grzegorz WRÓBEL, Henryk ZYGMUNT, Marcin JACHIMSKI, GRZEGORZ HAYDUK, Paweł KWASNOWSKI // W: Metody wytwarzania i zastosowania systemów czasu rzeczywistego : praca zbiorowa / pod red. Leszka Trybusa i Sławomira Samoleja. — Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010. — ISBN: 978-83-206-1780-1. — S. 465–478. — Bibliogr. s. 478

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Sposób i układ do sterowania częstotliwościowego napędu elektrycznego[Manner of and system for electric drive frequency control] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Henryk ZYGMUNT, Jerzy CHOLEWKA, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY. — Int.Cl.: H02P. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 237413 A1 ; Opubl. 1984-01-16. — Zgłosz. nr P.237413 z dn. 1982-07-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1984  nr 2, s. 50. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL237413A1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd elektryczny, sterowanie częstotliwościowe

  keywords: electric drive, frequency control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sposób i układ do sterowania częstotliwościowego napędu elektrycznego[Manner of and system for electric drive frequency control] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Henryk ZYGMUNT, Jerzy CHOLEWKA, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY. — Int.Cl.\textsuperscript{4}: H02P 7/628. — Polska. — Opis patentowy ; PL 137352 B1 ; Opubl. 1987-04-30. — Zgłosz. nr P.237413 z dn. 1982-07-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL137352B1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd elektryczny, sterowanie częstotliwościowe

  keywords: electric drive, frequency control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób regulacji częstotliwościowego napędu asynchronicznego[Manner of regulation of drive of frequency asynchronous] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy CHOLEWKA, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY, Henryk ZYGMUNT. — Int.Cl.: H02P. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 234606 A1 ; Opubl. 1983-07-04. — Zgłosz. nr P.234606 z dn. 1981-12-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1983  nr 14, s. 49. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL234606A1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd asynchroniczny

  keywords: asynchronous drive

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Sposób sterowania napędu dźwignicowego z przemiennikiem częstotliwości oraz układ sterowania napędu dźwignicowego z przemiennikiem częstotliwości[Manner of controlling of drive of crane with converter of frequency and circuit of controlling of drive of crane with converter of frequency] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MANITIUS, Henryk ZYGMUNT, Jerzy CHOLEWKA, Zbigniew KULSKI, Norbert Hoefler, Marian Rohde, Janusz GRZEGORSKI. — Int.Cl.\textsuperscript{3}: B66C 13/28. — Polska. — Opis patentowy ; PL 127625 B1 ; Opubl. 1985-11-30. — Zgłosz. nr P.220071 z dn. 1979-11-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL127625B1.pdf

 • słowa kluczowe: przemiennik częstotliwości, układ sterowania, napęd dźwignicowy

  keywords: control system, frequency converter, drive of crane

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sposób sterowania napędu dźwignicowego z przemiennikiem częstotliwości oraz układ sterowania napędu dźwignicowego z przemiennikiem częstotliwości[Manner of controlling of drive of crane with converter of frequency and circuit of controlling of drive of crane with converter of frequency] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MANITIUS, Henryk ZYGMUNT, Jerzy CHOLEWKA, Zbigniew KULSKI, Norbert Hoefler, Marian Rohde, Janusz GRZEGORSKI. — Int.Cl.: H02P. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 220071 A1 ; Opubl. 1981-06-05. — Zgłosz. nr P.220071 z dn. 1979-11-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1981  nr 12, s. 87. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220071A1.pdf

 • słowa kluczowe: przemiennik częstotliwości, układ sterowania, napęd dźwignicowy

  keywords: control system, frequency converter, drive of crane

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sposób zabezpieczenia napędu dźwignicowego oraz układ do zabezpieczenia napędu dźwignicowego[Manner of protecting of drive of crane and circuit of protecting of drive of crane] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Henryk ZYGMUNT, Jerzy CHOLEWKA, Zbigniew KULSKI, Norbert Hoefler, Janusz GRZEGORSKI, Wacław Paściak. — Int.Cl.: B66B. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 219046 A1 ; Opubl. 1981-04-24. — Zgłosz. nr P.219046 z dn. 1979-10-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL219046A1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd dźwignicowy, zabezpieczenie układu napędowego

  keywords: protecting a driving unit, drive of crane

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Sposób zabezpieczenia przemiennika częstotliwości i układ do zabezpieczenia przemiennika częstotliwości[Manner of protection of converter of frequency and circuit of protection of converter of frequency] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Aleksander DZIADECKI, Janusz GRZEGORSKI, Stanisław KRECZMER, Józef SKOTNICZNY, Henryk ZYGMUNT. — Int.Cl.\textsuperscript{5}: H02H 7/12. — Polska. — Opis patentowy ; PL 153749 B1 ; Opubl. 1991-10-31. — Zgłosz. nr P.258034 z dn. 1986-02-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL153749B1.pdf

 • słowa kluczowe: przemiennik częstotliwości, zabezpieczenie przemiennika częstotliwości

  keywords: frequency converter, protection of frequency converter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sposób zabezpieczenia przemiennika częstotliwości i układ do zabezpieczenia przemiennika częstotliwości[Manner of protection of converter of frequency and circuit of protection of converter of frequency] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DZIADECKI Aleksander, GRZEGORSKI Janusz, KRECZMER Stanisław, SKOTNICZNY Józef, ZYGMUNT Henryk. — Int.Cl.\textsuperscript{4}: H02H. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 258034 A1 ; Opubl. 1987-11-30. — Zgłosz. nr P.258034 z dn. 1986-02-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1987  nr 24, s. 51. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL258034A1.pdf

 • słowa kluczowe: przemiennik częstotliwości, zabezpieczenie przemiennika częstotliwości

  keywords: frequency converter, protection of frequency converter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sposób zabezpieczenia przemiennika częstotliwości oraz układ do zabezpieczenia przemiennika częstotliwości[Manner of protecting of converter of frequency and circuit of protecting of converter of frequency] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MANITIUS, Henryk ZYGMUNT, Jacek SEŃKOWSKI, Jerzy CHOLEWKA, Zbigniew KULSKI, Marian Rohde, Janusz GRZEGORSKI, Mieczysław Handzlik. — Int.Cl.\textsuperscript{3}: H02H 7/12. — Polska. — Opis patentowy ; PL 125810 B1 ; Opubl. 1985-03-30. — Zgłosz. nr P.218481 z dn. 1979-09-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL125810B1.pdf

 • słowa kluczowe: przemiennik częstotliwości, zabezpieczenie przemiennika częstotliwości

  keywords: frequency converter, protection of frequency converter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sposób zabezpieczenia przemiennika częstotliwości oraz układ do zabezpieczenia przemiennika częstotliwości[Manner of protecting of converter of frequency and circuit of protecting of converter of frequency] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MANITIUS, Henryk ZYGMUNT, Jacek SEŃKOWSKI, Jerzy CHOLEWKA, Zbigniew KULSKI, Marian Rohde, Janusz GRZEGORSKI, Mieczysław Handzlik. — Int.Cl.: H02H. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 218481 A1 ; Opubl. 1981-03-07. — Zgłosz. nr P.218481 z dn. 1979-09-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1981  nr 7, s. 88. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218481A1.pdf

 • słowa kluczowe: przemiennik częstotliwości, zabezpieczenie przemiennika częstotliwości

  keywords: frequency converter, protection of frequency converter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Układ do zabezpieczania napędu dźwignicowego[Circuit of protecting of drive of crane] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Henryk ZYGMUNT, Jerzy CHOLEWKA, Zbigniew KULSKI, Norbert Hoefler, Janusz GRZEGORSKI, Wacław Paściak. — Int.Cl.\textsuperscript{3}: B66B 1/30. — Polska. — Opis patentowy ; PL128466 ; Opubl. 1985-11-30. — Zgłosz. nr P.219046 z dn. 1979-10-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL128466B1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd dźwignicowy, zabezpieczenie układu napędowego

  keywords: protecting a driving unit, drive of crane

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Układ sterowania falownika prądu[Control system of current inverter] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Henryk ZYGMUNT, Zbigniew KULSKI, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY. — Int.Cl.: H02P. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 250487 A1 ; Opubl. 1986-05-20. — Zgłosz. nr P.250487 z dn. 1984-11-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1986  nr 10, s. 51. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL250487A1.pdf

 • słowa kluczowe: falownik prądu, układ sterowania

  keywords: control system, current inverter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
 • Układ sterowania napędu asynchronicznego z falownikiem prądu[Circuit of controlling of drive asynchronous with current inverter] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy CHOLEWKA, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY, Jacek SEŃKOWSKI, Henryk ZYGMUNT. — Int.Cl.: H02P. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 226761 A1 ; Opubl. 1982-03-29. — Zgłosz. nr P.226761 z dn. 1980-09-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1982  nr 7, s. 63. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL226761A1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd asynchroniczny, falownik prądu

  keywords: asynchronous drive, current inverter

  cyfrowy identyfikator dokumentu: