Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Andrzej Żmuda, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 54 publikacji Autora


1
 • Adsorpcja $SO_{2}$ na węglu aktywnym z pirolizy zużytych opon samochodowychAdsorption of sulfur(IV) oxide on activated carbon from pyrolysis of waste tires / Paweł BARAN, Mateusz KRZAK, Katarzyna ZARĘBSKA, Jakub SZCZUROWSKI, Wiesław A. ŻMUDA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2016 t. 95 nr 6, s. 1164–1166. — Bibliogr. s. 1166

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Characteristic and possible trends of waste from polyolefin cracking utilization / Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ, Barbara TORA // W: 12\textsuperscript{th} Conference on Environmental and mineral processing : 5.–7.6. 2008, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic, Pt. 3 / eds. Fečko Peter, Čablik Vladimir ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : [VŠB–TU], 2008. — ISBN: 978-80-248-1777-4. — S. 81–84. — Bibliogr. s. 84, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Example of preparation coal-based suspension fuels / Radosław POMYKAŁA, Wiesław A. ŻMUDA, Katarzyna Kapusta, Mateusz KRZAK // W: Selected issues related to mining and clean coal technology : monograph / eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — Na obwol. dod.: International Conference of Mining and Clean Coal Technology : Krakow, 19–21 September 2016. — ISBN: 978-83-7783-196-0. — S. 591–594. — Bibliogr. s. 594, Abstr.

 • keywords: rheology, coal, combustion, char, coal-water suspension, suspension fuel, burner

4
5
 • Management sewage from municipal sludge / Barbara TORA, Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ // W: Research in utilization of wastes as a substitution of primary raw materials : 4.–5. 6. 2009, Ostrava / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Czech Republic : [VŠB-TU], [2009]. — ISBN: 978-80-248-2034-7. — S. 95–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Ocena możliwości wykorzystania wybranych surowców energonośnych do tworzenia suspensji węglowo-wodno-olejowo-alkoholowych[Assess the possibilities of using selected raw materials for preparing coal-water-oil-alcohol slurries] / Radosław POMYKAŁA, Wiesław A. ŻMUDA, Katarzyna Kapusta, Mateusz KRZAK // W: XVI Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 17–20 maja 2016 : kdimu.pwr.wroc.pl : materiały konferencyjne. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-7493-939-3. — S. 95–96. — Bibliogr. s. 96

 • słowa kluczowe: suspensje węglowo-wodne, surowce węglonośne, surowce energonośne, procesy spalania

7
 • Ograniczenie emisji tlenków siarki powstałych podczas spalania paliwa z karbonizatów otrzymanych w wyniku pirolizy gumyAbatement of emissions of sulfur oxides from combustion of a fuel based on waste tire char / Wiesław A. ŻMUDA, Przemysław GRZYWACZ, Andrzej Wojciechowski, Adam Doliński, Mateusz KRZAK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2016 t. 95 nr 5, s. 975–977. — Bibliogr. s. 977

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
9
 • Paliwa z odpadów – wybrane przykłady, Cz. 2[Fuel from wastes – selected examples, Pt. 2] / Barbara TORA, Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ // Nowa Energia ; ISSN 1899-0886. — 2010 nr 3, s. 36–41. — Bibliogr. s. 40–41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Paliwo alternatywne z wysegregowanej frakcji odpadów komunalnych[Solid recovered fuel from municipal wastes] / Barbara TORA, Stanisław BUDZYŃ, Wiesław A. ŻMUDA, Peter Fečko, Barbara Lyčkova // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2009. — Na s. tyt. dod.: Komeko 2009. — ISBN: 978-83-60708-29-3. — S. 119–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Porównanie właściwości fizykochemicznych oleju z pirolizy opon gumowych z właściwościami oleju opałowego ciężkiegoComparison of physicochemical properties of an oil from pyrolysis tyres with a heavy fuel oil / Mateusz KRZAK, Janina MILEWSKA-DUDA, Grzegorz S. JODŁOWSKI, Marta WÓJCIK, Wiesław A. ŻMUDA, Grzegorz Borówka // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 7, s. 1550–1553. — Bibliogr. s. 1553

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Proposal of municipal waste utilization as alternative fuel / Barbara TORA, Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ // W: 13\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 4.–6. 6. 2009, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB-TU, 2009. — ISBN: 978-80-248-1995-2. — S. 297–299. — Bibliogr. s. 299, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Recykling energetyczny zużytych opon[Energy recycling of used tyres] / Janusz JAKÓBIEC, Wiesław ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ, Grzegorz Wysopal // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2011 nr 10, s. 205–211. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 211, Streszcz.. — Publikacja umieszczona na płycie CD stanowiącej integralną część miesięcznika Autobusy nr 10/2011. — EKOENERGIA'2011 [Dokument elektroniczny] : postęp w pozyskiwaniu energii odnawialnej z różnych źródeł. — Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Rozkład termiczny opon – zagospodarowanie karbonizatuThermal decomposition of tires and residual char utilizing / Wojciechowski Andrzej, ŻMUDA Wiesław, Doliński Adam // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 11278–11288. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 11288, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Solid recovered fuel as coal substitute – the report of the investigation / Wiesław A. ŻMUDA, Barbara TORA, Stanisław BUDZYŃ // W: WASTE RECYCLING XII : international conference : Kraków, 20–22. 11. 2008 : book of abstracts = RECYKLACE ODPADŮ XII / editorial staff Zbigniew Wzorek, Katarzyna Fela. — [Kraków : s. n.], [2008]. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Solid recovered fuel from briquetting municipal sewage sludge / Barbara TORA, Wiesław A. ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ, Maciej Tora // W: Briketovanie a peletovanie : 5. ročník medzinárodnej konferencie : Bratislava : 29th October 2009 : zborník prednášok. — Bratislava : Slovenská Technická Univerzita, 2009. — ISBN: 978-80-227-3185-0. — S. 145–150. — Bibliogr. s. 150, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Sposób otrzymywania biomasowego stałego paliwa wtórnego z odpadów przemysłu papierniczego[Process for the preparation of secondary biomass solid fuel from waste paper industry] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: TORA Barbara, BUDZYŃ Stanisław, Krzykowski Marek, Gradoń Włodzimierz, ŻMUDA Wiesław. — Int.Cl.: C10L 5/46\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 402910 A1 ; Opubl. 2013-08-05. — Zgłosz. nr P.402910 z dn. 2013-02-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015  nr 16, s. 19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL402910A1.pdf

 • słowa kluczowe: biomasa, paliwa stałe, paliwa wtórne, odpady papiernicze

  keywords: biomass, solid recovered fuels, paper waste

18
 • Sposób wykorzystania olejów po pirolizie odpadów organicznych[Method for using oils after the pyrolysis of organic waste] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: TORA Barbara, BUDZYŃ Stanisław, ŻMUDA Wiesław Andrzej, Fecko Peter, Kriz Vlastimil. — Int.Cl.: B03D 1/004\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 393095 A1 ; Opubl. 2012-06-04. — Zgłosz. nr P.393095 z dn. 2010-11-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 12, s. 6. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL393095A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Sposób wykorzystania olejów po pirolizie odpadów organicznych[The methode of organic waste pyrolysis oils utilisation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Barbara TORA, Stanisław BUDZYŃ, Wiesław ŻMUDA, Peter Fecko, Vlastimil Kriz. — Int.Cl.: B03D 1/004\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 214925 B1 ; Udziel. 2012-10-16 ; Opubl. 2013-09-30. — Zgłosz. nr P.393095 z dn. 2010-11-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL214925B1.pdf

 • słowa kluczowe: utylizacja, odpady organiczne, oleje pirolityczne

  keywords: utilization, organic waste, pyrolysis oils

20
 • Sposób wykorzystania osadów ściekowych i mączki zwierzęcej[The method of sewage sludge and animal meal utilisation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ŻMUDA Wiesław, BUDZYŃ Stanisław, TORA Barbara, Wasa Krzysztof, Iwaniec Janusz. — Int.Cl.: C10L 5/42\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 388706 A1 ; Opubl. 2011-02-14. — Zgłosz. nr P.388706 z dn. 2009-08-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  nr 4, s. 17-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL388706A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Sposób wykorzystania osadów ściekowych i mączki zwierzęcej[The methode of sewage sludge and boue ash utilisatione] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Control Process Spółka Akcyjna, Tarnów ; wynalazca: Wiesław Andrzej ŻMUDA, Stanisław BUDZYŃ, Barbara TORA, Krzysztof Wasa, Janusz Iwaniec. — Int.Cl.: C10L 5/42\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 214770 B1 ; Udziel. 2012-12-18 ; Opubl. 2013-09-30. — Zgłosz. nr P.388706 z dn. 2009-08-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL214770B1.pdf

 • słowa kluczowe: osady ściekowe, mączka kostna, utylizacja

  keywords: utilization, sewage sludge, bone ash

22
 • Termoliza opakowań wielomateriałowych z odzyskiem folii aluminiowejThermal decomposition of waste from TetraPak packages / A. Wojciechowski, K. Pietrzak, A. Doliński, A. A. ŻMUDA, M. KRZAK // W: Recykling metali nieżelaznych : konferencja międzynarodowa : Kraków, 2–4.03.2016 : streszczenia referatów = Recycling of non-ferrous metals : international conference : abstracts / Instytut Metali Nieżelaznych - Gliwice ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych SITMN ; Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu ; Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. — Kraków : [s. n.], [2016]. — S. 23. — Tekst pol.-ang.

 • keywords: municipal waste, thermal destruction, packaging, TetraPack

23
 • The analysis of meat and bone meal incinerating ash / Stanisław BUDZYŃ, Wiesław A. ŻMUDA, Barbara TORA // W: Wastes and environment : 22.–23.10.2009, Ostrava / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB-TU], [2009]. — ISBN: 978-80-248-2074-3. — S. 299–303. — Bibliogr. s. 303, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • The potential of a char from pyrolysis of rubber wastes as a black pigment in varnishing / M. MUSIAŁ, J. F. JANIK, W. A. ŻMUDA // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • The relationship of selected physicochemical properties of small-sized, extruded coal products on the type of resin used and the conditions of heat treatment / Daniel Szlacheta, Szymon Sikora, Wiesław Andrzej ŻMUDA // W: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe : IX konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 20–22 kwietnia 2016 / oprac. Lidia Kurzeja. — [Polska : s. n.], [2016]. — ISBN: 978-83-63555-49-8. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych